Türkiye'de yatırım

Türkiye’de Yatırım Yapmak İçin Nedenler

◦ Başarılı Ekonomi

Hızla gelişen ekonomi; 2002 yılında 231 milyar ABD doları olan GSYİH, 2018 yılında üç kattan fazla artarak 784 milyar ABD dolarına yükseldi (TÜİK)
İstikrarlı ekonomik büyüme; 2002 ve 2018 yılları arasında yıllık ortalama reel GSYİH %5,5 arttı (TÜİK)
Yıllık ortalama %5,5 oranındaki reel GSYİH büyüme hızıyla 2018-2024’te OECD üyesi ülkeler arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olması beklenen ve gelecek vadeden bir ekonomi (OECD) 2018 yılında dünyanın en büyük 13. ekonomisi ve AB bölgesi ile karşılaştırıldığında en büyük 5. ekonomi (Satın Alma Gücü Paritesi’ne göre GSYİH, IMF WEO)
Son 16 yılda 209 milyar ABD doları doğrudan yabancı yatırım çeken kurumsallaşmış ekonomi (TCMB)
2002 ve 2018 yılları arasında %366 artışla 168 milyar ABD dolarına yükselen ihracat hacmiyle dinamik ve olgun bir özel sektör (TÜİK)

◦ Nüfus

82 milyonluk nüfus (2018, TÜİK)
AB ile karşılaştırıldığında en kalabalık genç nüfus (Eurostat)
Yarısı 32 yaşın altında nüfus (2018, TÜİK)
Genç, dinamik, eğitimli ve çok kültürlü nüfus

◦ Nitelikli ve Rekabetçi İş Gücü

32,3 milyonu aşkın genç, eğitimli ve motive profesyonel (2018, TÜİK)
Artan çalışan verimliliği
183’ten fazla üniversiteden yılda 800.000’i aşkın mezun (2018, YÖK)
Yarısı meslek liseleri ve teknik liselerden olmak üzere 985.000’in üzerinde lise mezunu (2018, MEB)

◦ Liberal ve Yeniliklere Açık Bir Yatırım Ortamı

 

1997 yılından bu yana doğrudan yabancı yatırım üzerindeki kısıtlamalar açısından OECD üyesi ülkeler arasında ikinci en büyük reformcu (OECD DYY Düzenlemeleri Kısıtlayıcılık Endeksi 1997-2017)

Ortalama 6,5 günde şirket kurulumu sunan iş dostu bir ortam (Dünya Bankası İş Yapma Raporu 2018)

Son derece rekabetçi yatırım koşulları

Güçlü bir sanayi ve hizmet kültürü

Tüm yatırımcılara eşit muamele

2018 yılında yaklaşık 65.500 yabancı sermayeli şirket (Ticaret Bakanlığı)

Uluslararası tahkim

Transfer garantisi

◦ Altyapı

Ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde yeni ve gelişmiş teknik altyapı

Son derece gelişmiş, düşük maliyetli deniz ulaşımı

Orta ve Doğu Avrupa’ya demir yolu ile ulaşım avantajı

İyi yapılandırılmış ulaşım imkânları ve çoğu AB ülkesine doğrudan sevkiyat mekanizması

◦ Merkezi Konum

Doğu-Batı ve Kuzey-Güney arasında doğal bir köprü işlevi görerek önemli pazarlara giden etkili ve uygun maliyetli bir çıkış noktası

Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 1,7 milyar müşteriye kolay erişim imkânı

Toplam GSYİH’leri 27 trilyon ABD doları olan çok sayıda pazara erişim

◦ Avrupa’nın Enerji Koridoru ve Terminali

Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan önemli bir enerji terminali ve geçidi

Dünyadaki kanıtlanmış birincil enerji rezervlerinin %70’ten fazlası Türkiye’ye oldukça yakın bölgelerde yer alırken, en büyük enerji tüketicisi konumundaki Avrupa, Türkiye’nin batısında yer alarak ülkeyi enerji transferinde kilit nokta, bölgede ise bir enerji terminali yapmaktadır

◦ Düşük Vergiler ve Teşvik Olanakları

%33’ten %20’ye düşen Kurumlar Vergisi (2018, 2019 ve 2020 yılları için %22)

>Kurumlar Vergisi’nden tamamen veya kısmen muafiyet ve işverenlerin sosyal güvenlik payına destek gibi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler için uygulanan vergi avantajlarının yanı sıra arazi tahsisi

Ar-Ge Kanunu

Stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırımlara yönelik teşvikler

◦ AB İle 1996’dan Bugüne Gümrük Birliği

AB ile 1996’dan beri yürürlükte olan Gümrük Birliği ve 22 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması (Ticaret Bakanlığı)

Üzerinde çalışılmakta olan yeni Serbest Ticaret Anlaşmaları

AB ile yürütülen katılım müzakereleri

◦ Büyük İç Pazar

2002-2018 arasında 0,1 milyondan 72 milyona ulaşan genişbant internet abonesi sayısı (BTK, TÜİK)

2002-2018 arasında 23 milyondan 80,6 milyona çıkan cep telefonu abonesi sayısı TÜİ

2002-2018 arasında 16 milyondan 66,3 milyona ulaşan kredi kartı kullanıcısı sayısı (Bankalararası Kart Merkezi)

2002-2018 arasında 33 milyondan 211 milyona yükselen hava yolu yolcusu sayısı (DHMİ)

2002-2018 arasında 13 milyondan 45,6 milyona ulaşan yabancı turist sayısı (TÜİK)