Teşvik Rehberi

Teşvik Türleri

Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Yatırım bölgesine bakılmaksızın makine ve ekipman alımında vergi muafiyeti.

Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Daha az gelişmiş bölgelerde yapılacak yatırımlar için daha yüksek teşvikler. (Orta-yüksek teknoloji ve yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi için yatırım bölgesine bakılmaksızın yüksek oranlarda teşvikler sunan Öncelikli Yatırım Teşvik Uygulamaları dâhil)

Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları

İthalat oranı yüksek alanlarda yüksek teşvikler.

Proje Bazlı Yatırım Teşvik Uygulamaları

Türkiye için kritik öneme sahip alanlarda terzi usulü teşvikler.

Diğer Destekler (KOSGEB)

KOBİ’ler için hibe ve kredi imkânları.

Diğer Destekler (Bölgesel Kalkınma Ajansları)

Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınmayı ve rekabet gücünü artırmak için belirli yatırım alanlarında hibe desteği sağlamaktadır.

İstihdam Destekleri

İstihdam ve personel eğitimi için vergi muafiyetleri ve nakit destekleri.

Ar-Ge Kanunu

Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için vergi avantajları.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teşvikleri

Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için vergi avantajları.

TÜBITAK

Araştırma, teknoloji geliştirme ve inovasyon faaliyetleri için hibe fırsatları.

Bölgesel Yönetim Merkezleri ve İrtibat Büroları için Teşvikler

Bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye’ye taşıyan uluslararası şirketler için vergi avantajları.

Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri

Türkiye’nin ihracatını artırmak için vergi muafiyetleri ve nakit destekler.

Serbest Bölge Teşvikleri

Serbest Bölgeler, özellikle ihracata yönelik yatırımlar için vergi avantajları sunmaktadır.

Eximbank

Türkiye’nin ihracatını artırmak için kredi imkânları.

YATIRIM OFİSİ TEŞVİK EKİBİ

  • ​Yatırım teşvik otoriteleri nezdinde geniş deneyime sahiptir
  • Yatırım projeleri için ön mali hesaplamaları hazırlar
  • Mevcut teşvikler üzerinden yatırımcıya özel bilgi notları hazırlar
  • Yatırım teşvikleri için başvuru süreci boyunca yardımcı olur ve rehberlik eder
  • Yatırımcının dilinde iletişim kurar
  • Genişleme yatırımlarını ve yeni projeleri destekler
  • Gizlilik esasıyla çalışır​