Organizasyonumuz

Hasan Engin Altaş

SMMM

engin@enginouspartner.com

Öğretmen bir anne ve mühendis bir babanın evladı olarak, 1977 yılında Malatya’da doğdu.

Ankara’daki ilköğrenimini tamamladıktan sonra, Ankara Özel Yükseliş Koleji Orta Kısmı ve Ankara Gazi Anadolu Lisesi’ndeki eğitim-öğreniminin ardından, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyet sonrası 3568 Sayılı SM, SMMM ve YMM Kanunu çerçevesinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajını tamamladı.

Staj döneminde, edindiği perakende ticaret sektör deneyimine ilaveten; portföyünde üretim, ticaret ve hizmet sektörlerinde çok çeşitli gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri bulunan S.Gürün Mali Müşavirlik Ofisi’nde görev yaptı.

Askerlik hizmetinin ardından, 3568 Sayılı Kanun’a istinaden “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ünvanını alarak, Temmuz 2006’da Deloitte Türkiye bünyesindeki DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin Ankara Ofisi Vergi Bölümü’nde denetçi olarak göreve başladı.

Ülkemizdeki inşaat, otomotiv, üretim, hizmet, ticaret, sağlık, turizm gibi çok çeşitli sektörlerdeki-bazıları sektör öncüsü olan-birçok kurumlar vergisi mükellefi ile yabancı sermayeli firmalara tam tasdik, kısmi tasdik, mali müşavirlik, ulusal ve uluslararası vergi danışmanlığı alanlarında hizmet verdi. Son 5 yılını Vergi Bölümü Müdürü olarak geçirdiği bu görevinden Nisan 2017’de ayrıldı.

İşletmelerde muhasebe ve raporlama sistemi kurulması ile bunun geliştirilmesi, inşaat muhasebesi, KDV iadeleri, kurumlarda dönem sonu işlemleri, Ar-Ge müessesine yönelik vergi mevzuatımızdaki destek ve teşvikler, bunların muhasebe uygulamaları ile kurumsal Ar-Ge destek-teşvikleri ve Teknokent mevzuatı başlıca ilgi ve uzmanlık alanlarıdır.

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Delegeliği, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ve Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği (ACFE Türkiye) üyelikleri çerçevesindeki aktif görevlerinin yanı sıra; Altaş, meslek örgütleri ve çeşitli organizasyonlar bünyesinde düzenlenen birçok mesleki eğitim, seminer ve konferanslarda eğitmen-konuşmacı olarak görev almış olup, bu görevlerine devam etmektedir.

İyi derecede İngilizce bilen Hasan Engin Altaş; halen, Ankara’da biyomalzeme alanında ileri düzeyde araştırma geliştirme projeleri yürüten, ikisi yabancı ortaklı, BMT Şirketler Grubu’nun mali ve idari işler direktörlüğü görevini, Berlin’de kurulu diğer grup şirketlerinin yöneticilik görevini yürütmekte, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri vermektedir.

Erol Şahin
KDV İadeleri Direktörü

1976 Yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitim ile öğretimini Ankara’da tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü’nden “Onur Belgesi” alarak mezun oldu.
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nde 1 yıl süren kamu görevinin ardından; 3568 Sayılı, “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu” çerçevesinde girdiği, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Sınavını dereceyle kazandı. 3568 Sayılı Kanun kapsamındaki zorunlu meslek stajını, portföyünde çok çeşitli sektörlerden ve farklı şirket yapı ile büyüklüklerinde çeşitli kurumlar vergisi mükelleflerinin yer aldığı, 2 yıl süren muhasebe ve mali müşavirlik ofis deneyimi ile tam zamanlı olarak tamamladı. Stajının ardından; mesleki yeterlilik sınavını da kazanarak “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ruhsatını ve ünvanını aldı.
Özel sektördeki çeşitli mesleki çalışmalarının ardından; 2010-2020 yılları arasında, Deloitte Türkiye bünyesinde, Ankara Ofis Vergi Bölümü organizasyonunda görev yaptı. Ülkemizin çok çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren reel sektör firmalarına vergi ve muhasebe denetim hizmeti sundu, bu kapsamda tespit ve tasdik raporları düzenledi. Müşterilerine genel olarak vergi-muhasebe ile “KDV müessesesi ve iadesi” alanında profesyonel danışmanlık hizmeti sundu.
KDV istisna-muafiyet ve iadelerinde oldukça deneyim sahibi olan Erol; mevzuatımızdaki iade hakkı doğuran çok çeşitli işlem türleri ve buna bağlı çok çeşitli KDV iade süreçleri konusunda oldukça uzmanlaşmıştır. Şirketlerin bu süreçte baştan sona tüm mali-teknik iş ve işlemleri ile özenle ve proaktif bir şekilde yönetilmeye ihtiyaç duyulan konunun bürokratik unsurlarını koordine ederek bunları en kısa sürede ve verimli bir şekilde çözebilmekte, KDV iade sürecini başarı ile sonuçlandırarak müşterilerine değer katmaktadır.
Erol, evli ve iki çocuk babasıdır.

Suat Bakır

 

1962 yılında İzmir’de doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Berlin’de tamamladıktan sonra, Ağustos 1990’da Berlin Teknik Üniversitesi İktisat-İşletme Bölümü’nden yüksek lisans derecesinde mezun oldu. Aynı yıl, göreve başladığı Berliner Volksbank eG bankasında; sırasıyla, şube kredi uzmanlığı ile ticaret ve gayrimenkul sektöründe yer alan firmalara kurumsal müşteri danışmanlığı yaptı. Berlin duvarı yıkıldıktan sonra, Doğu Berlin’de, şube kurma, personel eğitimi ve portföy geliştirme süreçlerini içeren Pankow Şubesi Müdür Yardımcılığı ile başlayan ve muhtelif şube müdürlükleri görevinin ardından yine, Berlin ve çevresinde otomotiv yan sanayi, biyoteknoloji ve gıda sektöründeki firmalara yönelik kurumsal müşteri danışmanlığı hizmetlerinde bulundu. 9 yıl süren Berliner Volksbank eG’deki görevinin ardından, Aralık 2007’ye kadar OYAK kurumunun Almanya iştiraki olan Oyak Anker Bank’ın Başkent Berlin Şubesini kurdu ve yaklaşık 9 yıl müdür olarak görev yaptı.

Proje bazlı şirket, siyaset ve medya danışmanlığı işlerini serbest olarak yürüttüğü yaklaşık 2 yıllık bir çalışma süresinin ardından, Köln ve Berlin’de, Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası/TD-IHK’da Genel Sekreterlik görevini yürüttü. Burada; Türkiye ve Almanya arasında, muhtelif idari, siyasal ya da sosyo ekonomik birimlerin bir araya getirilmesi ile bunların işbirliklerine yönelik çalışmalarının ve temsil görevinin yanı sıra, Bakır; özellikle, gıda, otomotiv, tekstil ve diğer çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalara, Türkiye ile Almanya arasındaki esasen “tedarik zincirlerine yol gösterme odaklı” olmak üzere, işletme danışmanlığı faaliyetlerinde bulundu.

Suat Bakır, 2016 yılından itibaren Türkiye ve Almanya’daki şirketlere, kuruluşlarından, pazar araştırmalarına ve iş geliştirmelerine kadar uzanan geniş bir yelpazede işletme danışmanlığı ile kamu ve özel sektör arasında iş geliştirme menejerliği yapmakta; ayrıca, asbaşkanlığı görevini yürüttüğü Alman Türk Ekonomi Birliği ile de şirketlere, bakanlıklara, kalkınma ajanslarına ve meslek odalarına danışmanlık hizmeti vermektedir.
Çeşitli kurumlardaki görev ve üyelikleri aşağıda yer alan Suat Bakır, anadili Türkçe’nin yanı sıra, çok iyi derecede Almanca ile İngilizce ve Fransızca dillerini bilmektedir; evli ve 3 yetişkin evlat babasıdır:

• 2011’den itibaren, Kamu Radyo TV Kurumu (RBB) Yönetim Kurulu Üyeliği
• 2002-2010 döneminde, Kamu Radyo TV Kurumunda (RTÜK) Başkan Yardımcılığı
• 2019’dan itibaren, Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği (TürkÜniD) Danışma Kurulu Üyesi (İlber Ortaylı, Y. Halaçoğlu, H. Bağcı v.b.)
• 2019’dan itibaren, Alman-Türk Akademisyenler Birliği (DTAB) Danışma Kurulu Üyesi (İlber Ortaylı, Burak Gümüş v.b. ile)
• 2016’dan itibaren, Alman Türk Ekonomi Birliği Başkent Temsilcisi (DTW)
• 2013`den itibaren, VMW e.V. Danışma Kurulu Üyeliği (Göçmen Ekonomisi ve Yabancı İşverenler)
• 2004’ten itibaren, 260 bin üyeli, Berlin Sanayi ve Ticaret Odası Ekonomi Komisyon Üyeliği
• 2007-2017 döneminde, Berlin-Brandenburg Mali Mahkeme Fahri Hakimliği
• 2007’den itibaren, Başkent Ödülü Jüri Üyeliği
• 2004-2005 döneminde, 35 bin üyeli, İşadamları Birliği Federal YK Üyeliği (MIT- Mittelstandsvereinigung)
• 2003-2007 döneminde, Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Kurucu Üyeliği ve Saymanlık
• 2003-2005 döneminde, Türk Alman İş Adamları Birliği Berlin-Brandenburg (TDU) Asbaşkanlığı

Nur Seda Aydın
Ar-Ge ve Yenilik Proje Danışmanlığı İş Birimi Lideri

1992 yılında Tekirdağ’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini 2010 yılında tamamladı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü’ndeki lisans eğitimini 2014 yılında bitirdi. 2017 yılında tamamladığı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mikro ve Nanoteknoloji Bölümü’ndeki tezli yüksek lisans eğitimi boyunca, Biyomedikal Mühendisliği ve Malzeme Bilimi ile Nanoteknoloji Mühendisliği bölümlerinde ders ve laboratuvar asistanlıkları yaptı, aynı zamanda proje bursiyeri olarak TÜBİTAK projelerinde çalıştı. Akademik eğitimi sırasında muhtelif uluslararası kongrelerde tez çalışmalarını sunmuş olan Nur Seda Aydın’ın çeşitli konferanslarda bildirileri de bulunmaktadır.

“Ar-Ge ve Yenilik Proje Mühendisi” görevinin yanı sıra, “Ar-Ge ve Yenilik Projeleri Destek ve Teşvikler Uzmanı” olarak görev yaptığı ve bünyesinde çok çeşitli araştırma geliştirme ve inovasyon projeleri yer alan, BMT Grup’ta; grup şirketlerinin Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yürüttüğü projelerinin yanı sıra; T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK Teydeb, KOSGEB ve Kalkınma Ajansı tarafından destek kapsamına alınmış ya da anılan kurumların desteklerinin ekseninde yer alan muhtelif projelerinde, destek ve teşvik süreçlerinin teknik, idari ve mali alanlarında görevler alarak, bir bütün olarak proje yapma kültürü çerçevesinde tüm proje süreçlerinin koordine edilmesi üzerine çalıştı.

Proje yönetimi konusunda uluslararası standartları belirleyen Project Management Institute tarafından “PMI(R) Standartları ile Proje Yönetimi” eğitimini aldı.

Gizlilik Sözleşmesi çerçevesinde; amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esaslarını içeren, Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesindeki araştırma, geliştirme, yenilik ve tasarım projelerinin sistematik bir şekilde yazılması, proje planının / iş-yönetim analizinin (Gantt Şeması) oluşturulması, projenin ilgili otorite kuruma sunulması, proje revizyon ve realizasyon süreçlerinin yürütülmesi; proje iş paketleri, insan kaynağı ve bütçesinin izlenmesi, teknik hakem değerlendirmelerindeki koordinasyonun sağlanması, dönemsel teknik ve mali raporların hazırlanması, işlem bazlı anlık, aylık ve yıllık olarak hazırlanan bildirim ve raporların otorite kurum ile diğer iç ve dış paydaşlara sunulması, web portalı üzerinden tüm Ar-Ge proje süreçlerinin yükümlülüklerinin sevk ve idaresi doğrultusunda en kısa sürede destek ve teşviklerin aktivasyonu başlıca deneyim ve uzmanlık alanlarıdır.

Nur Seda Aydın, Ar-Ge ve Yenilik Proje Danışmanlığı İş Birimi Liderliği görevinin yanı sıra, halen, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nde Doktora Programı’na devam etmekte ve çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Sefa Sevindik
Eğitmen

2005 yılında lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İşletme bölümünde İngilizce eğitim dilinde tamamlamıştır. 2019 yılında Samsun Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik tezsiz programına kayıt yaptırmış bölüm hocalarının yoğun telkinleri neticesinde aynı bölümün tezli programına devam etmektedir. 2004 yılında henüz mezun olmadan ilk girişimcilik deneyimini İstanbul’da yaşamıştır.

Profesyonel kariyerine 2005 yılı sonunda Çakıroğlu Grup’a ait KÖYTÜR Tavukçulukta finans biriminde başlamış kısa zamanda yine KÖYTÜR’de her zaman çalışmak istediği Dış Ticaret bölümüne geçmiştir. Bölümde yürüttüğü başarılı süreçler neticesinde bölümün tüm sorumluluğunu almış ve akabinde tüm grubun Dış Ticaret Müdürlüğü’ne terfi etmiştir.

2012 yılının sonunda ihracat hedefleri için kendi Dış Ticaret şirketi olan SAMEKS’i kurmuş güzel bir başlangıç yaparak 2013-2015 yılları arasında Samsun mobilya ihracatındaki belirgin artışta en büyük pay sahibi olmuştur. Kuzey Afrika’daki başarılar Libya’da SAMEKS’in kendi ofisini açması ile taçlanmıştır. İhracat pazarı ağırlıklı olarak Kuzey Afrika, Körfez ve Ortadoğu olarak şekillenmiştir, daha küçük oranlarda Avrupa, Rusya ve Türk Cumhuriyetlerinde de pazar payları mevcuttur.

2015 yılında NetDeri markasıyla Trendyol, Beymen, Sarar, Ay Marka, Elle, İpekyol, Fırsat A.Ş., NG Tekstil, Oxxo, Divarese gibi marka zincirlerine tedarik sağlayarak ithalat faaliyetleri gerçekleşmiş akabinde aynı tedarik yerli üretim ile devam etmiştir. Yine aynı sene aynı ürün gamında “madamoni” markası ile e-ticarete başlamıştır. E-ticarette madamoni.com sayfasında elde edilen başarı ve tedarik kabiliyeti ile Vestel, Pierre Cardin, Royal, Regal, Finlux, Venus gibi markaların modbu.com sayfasında e-ticareti gerçekleştirilmiştir.

2017 yılında ithalat faaliyetlerine tahıl ve hammadde eklenmiştir. Ağırlıklı olarak Rusya, Ukrayna, Romanya, Moldova bölgelerinden dökme tahıl ve hammadde ithalatı FOB ve CIF teslim şekillerinde gerçekleşmiştir. Deniz yolu ile yapılan bu ithalatlar charterparty tecrübelerini de kazandırmıştır.

Danışmanlık faaliyetlerine 2016 yılında başlanmış ve halen; dış ticaret bölümünün kurulması, bölümün geliştirilmesi, Pazar araştırması, hedef Pazar tespiti, uluslararası ticari istihbarat, rakip analizi, potansiyel alıcıların belirlenmesi, dahilde ve hariçte işleme rejimi şeklinde devam etmektedir. Türkiye İhracatçılar Meclisinin yürüttüğü 81 İlde İhracata İlk Adım Programında ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının yürüttüğü İhracat Danışmanlığı projelerinde İhracat Koçu olarak görev almıştır.