Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri

Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri

 • Muhasebe Sisteminin İlk Defa Kurulması
 • Mevcut Muhasebe Sisteminin Geliştirilmesi, İyileştirilmesi; Risk Minimizasyonu, Fayda Maksimizasyonu Sağlanması
 • Muhasebe Sisteminin Sağlıklı İşleyişinin İdamesi Ve Sürekliliğinin Sağlanması – Gözetilmesi; Optimizasyon
 • İşletme Defteri
 • Serbest Meslek Kazanç Defteri
 • Bilanço Esasına Göre Defter Tutma
 • KDV 1, 2, 3 & 4 Beyannamesi
 • Muhtasar Beyanname
 • GEKAP Beyannamesi
 • Ba – Bs Bildirimi
 • Gelir & Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 • SGK Tahakkuk Bildirimi
 • Sigortalı Hizmet Listesi Bildirimi
 • E-Defter Onayı ve Berat Bildirimi