Hizmetler

“Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirlik” Hizmetleri ile “Diğer Danışmanlık” Hizmetlerimiz için bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.

Tamamını Gör


Kar amacı olsun ya da olmasın, faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin profesyonel bir vergi ve muhasebe hizmeti almaları gereksinimi günümüzde her geçen gün daha çok önem arz etmektedir.

Zira; mükelleflerin tek ortağı sadece devlet ya da gelir idaresi olmayıp, şirketlerin diğer ortakları, şirketlere ortak olmayı düşünenler, kreditörler, regülatörler, resmi veya özel sektörel otoriteler ya da diğer 3.kişiler işletmenin muhasebe ve mali müşavirlik fonksiyonunun oluşturacağı bilginin kalitesinden, yani bunun doğruluğu, gerçekliği, bütünselliği ve zamanlılığından, alacakları kararlar açısından hiç şüphesiz ki oldukça etkileneceklerdir.

Şirketlerin faaliyet alanlarındaki “sektörel mevzuat” ve “mali mevzuat iklimi” çerçevesinde, muhasebesel ya da vergisel iş ve işlemlerinin zamanında, tam ve doğru olarak yerine getirilmesinin yanında, içinde yer aldığı bu iklimdeki gelişme ve değişimlerin uzman gözüyle sürekli ciddiyetle takip edilerek kendisinin önceden, doğru ve tam olarak bilgilendirilmesi ve bu bağlamda farkındalığının artırılması da, hiç şüphesiz mesleğimizin doğası gereğidir. İşte bu noktada; defter tutma hizmetlerinin ötesindeki ve bunu da kapsayan mali müşavirlik hizmetleri, ya da daha geniş anlamıyla “işletme danışmanlığı” işletmelerde bir yandan risk minimizasyonu sağlarken bir yandan da fayda maksimizasyonu yaratarak bir optimizasyon düzeyi sağlamalıdır.

“Ruhunu” yukarıda kısa ve öz olarak ifade etmeye çalıştığımız, “Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirlik” Hizmetleri ile “Diğer İşletme Danışmanlığı” Hizmetlerimiz için bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımla,

ENGINOUS PARTNER MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Sektörler

Bültene Kayıt Ol

Bültene kayıt olarak en güncel haberlere, en kısa zamanda ulaşabilirsiniz.

“Mali müşavirlik hizmetleri; hiç şüphesiz başta ilgili maddi kanunlarımız olmak üzere, meslek mevzuatımız çerçevesinde ve mesleki etik değerlerden ödün vermeksizin icra edilmelidir. Ancak; unutulmamalıdır ki, bu hizmetlerden fayda sağlaması beklenen Şirketin ortak ve yöneticilerinin kurumsal heyecanını hissetmeden, bunun bir paydaşı olmadan, empati ve mesleki adanmışlıktan uzak bir müşavirlik anlayışı fazla uzun soluklu olmayacaktır.”

ENGINOUS PARTNER MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

SON EKLENEN MEVZUAT

Kaynak: TURMOB

Mevzuat

Akreditasyon ve Üyeliklerimiz