Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Hizmetleri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Hizmetleri

 • İş Analizlerinin Yapılması
 • Görev Tanımlarının Hazırlanması
 • Ünvan Yapısının Oluşturulması
 • Kurum Organizasyon Şemasının Oluşturulması
 • Kurum Çalışma Prensiplerinin Belirlenmesi
 • İK Ve Ek Yönetmeliklerinin Hazırlanması
 • Hizmet Sözleşmeleri ve Diğer Sözleşmelerin Tasarımı
 • İK Dökümantasyonunun Kurum Kalite Yönetim Sistemi ile Entegrasyonu
 • İşe Alım Sisteminin Kurulması
 • Oryantasyon Programının Oluşturulması
 • Ücret Araştırması
 • Ücret Ve Diğer Hak Ve Menfaatler Sisteminin Kurulması
 • Norm Kadro Çalışması
 • İşgücü Yedekleme Ve Kariyer Planlama Sisteminin Kurulması
 • Yetenek Havuzunun Oluşturulması
 • Performans Yönetimi Sisteminin Kurulması
 • Eğitim İhtiyaç Analizinin Yapılması
 • Eğitim Sisteminin Kurulması
 • Ödül Ve Uyarı Sisteminin Oluşturulması
 • İnsan Kaynakları Biriminin Kurulması Ve İK Ekibinin Oluşturulması
 • İK Süreç ve Sistem İnceleme Raporunun Hazırlanması
 • İK Süreç ve Faaliyetlerinin Gözetimi iİe Sürekli Danışmanlık