Mali Müşavirlik Hizmetleri

İşletme Kuruluş İşlemleri

 • Şahıs Vergi Mükellefiyeti Tesisi
 • Adi Ortaklık Vergi Mükellefiyeti Tesisi
 • Şirket Kuruluş İşlemleri
 • Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu
 • Dernek, Vakıf Kuruluşu
 • Diğer Kuruluş İşlemleri
 • Şube Açılışları

 • Adres Değişikliği
 • Hisse Devirleri
 • Ana Sözleşme Değişiklikleri
 • Sermaye Artırımı – Azaltımı
 • Devir, Birleşme, Bölünme, Tür Değişikliği
 • Tasfiye İşlemleri
 • Genel Kurul İşlemleri

 • İndirim, İstisna, Destek, Teşvik Ve Muafiyet Danışmanlığı
  • Ar-Ge Ve Teknokent Mevzuatı
  • Diğer Kurumsal Teşvik Mevzuatı (TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları Ve Diğer Kurumsal Teşvikler)
  • Proje Danışmanlığı (Projenin İlgili Kuruma Sunulmak Üzere Yazılması, İdari, Mali Ve Hukuki Süreçlerinin Takibi, Yönetimi, Sonuçlandırılması)
 • Vergi Tecil Ve Terkin İşlemleri
 • KDV – ÖTV İade Ve Mahsup İşlemleri
 • Vergi Uyuşmazlıkları Ve Davaları