Değerlerimiz

◦ Dürüstlük
◦ Doğruluk
◦ Şeffaflık
◦ Tarafsızlık ve Adalet
◦ Etik Olmak
◦ Güvenilirlik
◦ Hesap Verebilirlik
◦ Karşılıklı Saygı & Sevgi
◦ Sosyal & Çevresel Sorumluluk
◦ İletişim
◦ Sahiplenme
◦ Adanmışlık
◦ Operasyonel Mükemmelliyetçilik
◦ Takım Çalışması ve Paylaşımcılık

◦ İnsana ve Fikirlere Saygı
Azim
◦ Sürekli Kendini Geliştirmek
◦ Değişime Açıklık
Proaktivite
◦ Yenilikçilik
◦ Öncülük
◦ Çözüm Odaklılık
◦ Cesaret
◦ Akılcılık
◦ Duyarlılık
◦ Empati
◦ Farklılıkların Zenginliği Anlayışı
◦ İnsiyatif Alma
◦ Gizlilik

FArkımız

Yapım Aşamasındadır…