ProAktivite

Proaktivite , bazı kişilerin kontrol edilmesi gereken durumlara veya görevlere katılmayı üstlendiği tutum, sorumlu yönetim ve yüksek müdahale kapasitesi anlamına gelir.

Emek ve örgütsel alanda, proaktivite terimi yaygın olarak kullanılır ve değerlidir; çünkü aktif olan, tepki, inisiyatif ve isteklilik için yüksek bir kapasiteye sahip olan işçiler tarafından aranan ve beklenen tutum ile ilgilidir, her koşulda.

O halde proaktivite, insanların sadece iş yerinde değil, aynı zamanda herkesin kişisel yaşamında çeşitli koşulların üstesinden gelmeyi düşündükleri tavrı ifade eder, çünkü amaç her zaman daha iyi olmaktır.

Başka bir deyişle, her bireyin bir durumda aldığı olumlu ve aktif tutum, etraflarında olup bitenleri ve sorumlu olduklarını geliştirmek için fikir ve metodolojilerin kontrolünü ele geçirmek ve geliştirmeye başlamak için çok önemlidir.

Proaktivite kelimesinin ikame edilebileceği bazı eşanlamlılar şunlardır: diğerleri arasında taahhüt, dinamizm, gelişme, çözme.

Proaktivite terimi, bir Viyana psikiyatristi ve nöroloğu olan Viktor Frankl tarafından 1946’da Anlam Arayan Adam adlı kitabında önerildi.

Frankl, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi rejiminin bir toplama kampında tutsaktı, sözlerine göre, hayatına anlam verme yeteneği sayesinde hayatta kaldı.

Frankl için proaktivite, çeşitli durumlarda bir pozisyon alma ve onlarla mümkün olan en iyi şekilde yüzleşebilme özgürlüğü olarak tanımlanır.

O halde proaktif insanlar, herhangi bir koşul ya da zorlukla, çalışma ya da kişisel olarak cevap verme ve bunlarla başa çıkma becerilerini yenilikçi, etkili ve cesur olmaya teşvik eden kişilerdir.

Proaktif bir kişi olmak, bir merak ve sürekli bir şey geliştirmek için elinden geleni nasıl yapabileceğini bulmak adına mükemmel olma noktasında tutkulu bir çaba gerektirmektedir.

Proaktivite aynı zamanda bir sorunla nasıl karşılaşacağınızı bilme, eylemlerimizin sonuçlarını ve günlük teklifi her gün daha rekabetçi olmak için nasıl ölçebileceğidir.

Çalışma alanında, performansları ve iş kaliteleri sayesinde her zaman proaktif insanlar ararlar, çünkü sadece sorumlu değil aynı zamanda iyi yönetim yoluyla çalıştıkları şirkete fayda sağlayan kişilerdir.

Proaktif kişilerin özellikleri

Kendilerini proaktif olarak gören insanlar, hayatlarında neler olduğunu aktif olarak kontrol edebilme ve her zaman mümkün olduğunca etkili olmaya çalışarak karakterize edilir. Bazı özellikleri:

  • Hem kişisel hem de mesleki ve iş bağlamında mükemmel olmak için sürekli olarak en iyi yolu ve gerekli araçları ararlar, bir amaca ulaşmak için yaratıcı ve yenilikçi inisiyatifler veya eylem planları geliştirirler. Ekip olarak çalışabilme, fikir ve çözümlere katkıda bulunabilme, yeni zorluklar ve fırsatlar aramaya, yanıtlanacak duruma bağlı olarak bir ya da diğer kararı vermenin sonuçları ya da risklerinin ne olabileceğini düşünürler. Üçüncü tarafları beklemek zorunda kalmadan bunu başarmaya odaklanır.

Son olarak, proaktiviteyi, dürtülere tepki veren ve bazen eylemlerinin sonuçlarına gerekli dikkati göstermeyen bazı insanların mevcut olduğu hiperaktivite veya aktivizm ile karıştırmamak önemlidir.

Proaktif bir kişi de reaktif olduğu düşünülen bir kişiyle karıştırılmamalıdır. Reaktif insanlar, dürtülere tepki veren, ancak olumlu veya olumsuz bir şekilde tepki verenlerdir, bu da herhangi bir çalışma alanında veya kişisel performansta sorunlu olabilir.