Sosyal ve Çevresel Sorumluluk


Sosyal ve çevresel sorumluluğun, aşağıdaki alt başlıklarla bir bütün olduğunu düşünüyoruz; bu noktada, sürdürülebilirlik, sosyal ve çevresel sorumluluğun içselleştirilmesi ile ön plana çıkıyor. Bu alandaki uygulamalarımızın daima ölçülebilir ve şeffaf olmasına önem veriyoruz. Ekonomik ve ekolojik bakımdan anlamlı bir çalışma sürdürme, bunun yanı sıra sosyal sorumluluğumuzu aktif olarak yaşama iddiasına sahibiz.

İnsan Hakları


ENGINOUS PARTNER MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ, uluslararası insan haklarını ve insanlık onurunu kabul etmeyi, değerlerin korunmasında temel bileşen olarak görmektedir.


Çocuk İşçiliği ve Zorunlu İşçilik


ENGINOUS PARTNER MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ, çocuk işçiliğini ve her türden zorla veya cebir kullanarak çalıştırmayı kınamaktadır.


Örgütlenme Özgürlüğü


ENGINOUS PARTNER MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ, örgütlenme özgürlüğüne ve kollektif davranma hakkına saygı göstermektedir ve dünya genelinde bu hakların korunması için çaba göstermeyi kendine ülkü edinmiştir.


Ayrımcılık


Bireylere cinsiyetinden, dini inancından, cinsel yöneliminden, etnik kökeninden, milliyetinden, yaşından, politik görüşünden, sendikal faaliyetlerinden veya olası engelinden bağımsız olarak eşit davranılması ENGINOUS PARTNER MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kabul edilmekte ve desteklenmektedir. Kültürel çeşitlilik bir zenginlik olarak görülmekte, kişilerin ve kişi gruplarının ayrımcılığa uğramasına izin verilmemektedir.


Yaşam Boyu Öğrenme


Mesleki temellerin oluşturulması ve ileri eğitim ENGINOUS PARTNER MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ‘da stratejik başarı faktörü olarak kabul edilmektedir. Çalışanların şirket içindeki güncel ve gelecek taleplere hazırlanması öngörülmektedir. İleri eğitim imkânının başta yaratılarak içselleştirilmesi ve bunun sürdürülebilirliği ENGINOUS PARTNER MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ‘ın önemli bir hedefidir. Eğitim önlemlerinin finansmanı için özel bir fon oluşturulması gündemdedir.


Çalışma ve Sağlık Koruması


ENGINOUS PARTNER MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ, faaliyetleri çerçevesinde işyerindeki sağlığı ve güvenliği sağlamak ve bunun sürdürülebilirliğinin temini amacıyla uygun koruyucu önlemler almaktadır.


Çevrenin Korunması


ENGINOUS PARTNER MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ın uzun vadede bir çevre yönetim sistemine sahip olması öngörülmektedir. Kalitemizi korumak için çevreye saygılı ve sürdürülebilirliği sağlayıcı sorumluluğa sahip davranışlarda bulunmayı taahhüt ediyor ve dolayısıyla çevrenin korunmasını, bugün ve gelecekte kaynak ayrılması gereken bir görev olarak algılıyoruz.