Tercih Edilen Bir Çalışan Olmayı Kim İstemez?

Bir iş yerinde çalışan kişiler, kendilerine tanımlanan görevleri icra ederken bazı zorluklarla karşılaşırlar. Şirketin; iklimine, kültürüne, çevre şartlarına uyum, diğer çalışanlarla iletişim vs  gibi hususlar yaşamının bir parçası olur. Elbette seçildikleri görevi icra ederken genellikle kendilerinden beklenilen, tanımlanmış görevleri yapmaya odaklanırlar. Dikkat çekmek ve işini iyi yapan olmak için bunlar önemlidir. Ancak başarılı olabilmek, iyi ve tercih edilen çalışan olmak için uyulması gereken önemli bazı esaslar vardır. İş yerinin ve işverenin beklentilerine göre, iyi bir çalışan olabilmek için bu esaslara göre davranmak çok önemlidir.

Çalışma hayatının ve günlük sosyal yaşamın akışında birçok zorlukla uğraşırken, rutinde kaybolmak gibi bir ihtimalin arttığı bir gerçek. İşte bu noktada zaman zaman çalışanların kendilerini kontrol amaçlı sorgulama esaslarını oluşturmalarının oldukça faydalı olduğunu belirtmek isterim.

İşveren, kendinin ve şirketinin amaç ve değerlerini iyi bilip ona sahip çıkan, kendi önceliklerini bilerek davranan ve hatta işverenin önceliklerini kendi öncelikleri olarak benimseyen ve tanımlanan görevlerini en iyi şekilde yapan bir çalışan arayışında olacaktır. ÇALIŞAN GÖREVLERİNİ ÇOK İYİ BİLMELİ!

Çalışanlar, yaptığı veya yürüttüğü işlerde kendi performansının nasıl ölçüldüğünü, hangi çalışma ilkeleri, ahlak ve disiplin kurallarının geçerli olduğunu, çok iyi bilmeli ve bu hususları aklından çıkarmayarak işine sarılmalıdır. ŞİRKET TARAFINDAN NASIL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRİLME YAPILDIĞINI İYİ BİLMELİ!

Davranışlarıyla, hareket tarzlarıyla ve iş yapma anlayışıyla herkesin güvendiği bir kişi olmaya çalışmalı, söylediği her şeyi mutlaka yapmalı, yapamayacağı sözler vermemeli ancak elinden gelenin en iyisini yapma gayretinde olmalıdır. HERKESİN GÖZÜNDE GÜVENİLİR OLMALI!

Çalışma ortamında; şirketinden, yöneticisinden, patronundan, halinden şikayet eden ve sürekli eleştirilerde bulunan değil, hatır sayan, etrafına pozitif enerji veren, aranılan kişiler olmalıdır. Çıkmaza girildiğini düşünüldüğü zamanlarda çözüm odaklı olmaya çalışmalıdır. POZİTİF ENERJİ VEREN BİR KİŞİLİK OLMALI!

Vazifesini ciddiye alarak tam zamanında bitiren, süreli işleri takip eden ve işveren ve yöneticinin fikirlerine önem vererek çalışmalı, yaptığı işlerde işveren veya yöneticilerinin sorumluluklarını paylaşmalıdır. YÖNETİCİSİNİN, PATRONUN KENDİNİ İYİ HİSSETMESİNE KATKIDA BULUNMALI!

Görevinin ifası sırasında, bir şekilde yanlış yaptığı takdirde, yaptıklarının sorumluluklarından kaçmamalı, hatalarını veya yanlışlarını gizlemeye çalışmamalıdır. Gizlenecek yanlışlar daha büyük sorunların nedeni olabilir bu nedenle AÇIK OLMALI VE HATALARINI KABUL ETMESİNİ BİLMELİ!

Çalışmalarında öngörülü olmalı, yarının işini birkaç gün önceden planlamalı, mümkün olduğunca işini bu plan dahilinde yürütmeli , acil önemli işlerini mutlaka sıraya koyarak bunları bitirmeye çalışmalıdır. Özellikle kendine bağlı çalışanlardan da bunları beklemelidir. DÜZENLİ ve PLANLI OLMALI!

İşine kesinlikle zamanında ve hatta mümkünse erken gelmeli, katılacağı toplantılarda tam zamanında bulunmayı bilmeli, zamanından önce bulunması halinde hazırlıklarının kontrolünü yapabileceği gibi çevre tarafından şevkli, istekli ve vazife odaklı olarak tanınacağını bilmelidir. DAKİK OLMALI, ZAMANA ÖNEM VERMELİ!

İşini yaparken karşılaştığı her zorlukta çözümü üst yönetimden bekleyen değil, üst yönetime, patrona gitmeden önce fayda ve mahsur analizi yaparak hal tarzlarını belirlemeye çalışan olmalı, çözüm önerileri oluşturup üst yönetime veya patrona sunan kişi olmaya çalışmalıdır. BECERİKLİ ve ÇÖZÜM ORTAĞI OLMALI!

Mesleki veya kişisel gelişime yönelik iş platformu ve çevresinde düzenlenen eğitim ve organizasyonları takip eden, şirketinin düzenlediklerine mutlaka katılan ve diğerleriyle ilgili takip etmenin yararlı olacağına inandıkları için istekli olmalıdır. KENDİNİ GELİŞTİRMELİ!

Öncelikle yürütmekte olduğu görevle ilgili olarak, işini ilgilendiren veya gerçek bir entelektüel ‘in bilmesinde fayda olan konularla ilgili olarak mümkün olduğunca şirkette, çevrede ve hatta dünyadaki bilgilere ulaşmaya çalışan, endüstriye yakın olmaya devam eden, meslek kuruluşlarının faaliyetlerini mutlaka izleyen olmalıdır. BİLGİLENMEYE ve ÖĞRENMEYE AÇIK OLMALI!

Gerek teknolojik, gerekse yasal konularda olsun, güncel gündemden haberdar olmalı, yetkinliklerini geliştirmeye ve mevcutta yenilerini katmaya çalışmalı, kendini sürekli geliştirmelidir. GELİŞMELERİ TAKİP ETMENİN YANINDA İLGİLİLERLE PAYLAŞMALI!

Gerek iş çevresindeki arkadaşlarına , gerekse iç ve dış müşterilere karşı daima zarif, nazik ve kibar olmaya çalışmalı, sorun ve sürtüşme ortamı yaratmaktan uzak kalmalıdır. NEZAKETLİ, KİBAR VE ZARİF OLMALI!

Şirket prensiplerine ve etik değerlerine hakim olmalı ancak aşırı katı tutum sergilemektense esnek davranarak ikna edici olmalıdır. ESNEK ve İKNA EDİCİ UZLAŞTIRICI OLMALI!

Bir çalışan olarak çalışma borcunun farkında olarak sağlığına özen gösteren bir kişi olmalı ve iş yerinin iş gücü kaybına uğramasına izin vermemelidir. SAĞLIĞINA DİKKAT ETMELİ!

Sosyal yaşamın içinde olan kişiler olarak, özel yaşamında karşılaştığı güçlükleri ve sorunları iş yaşamından uzak tutmalıdır. ÖZEL YAŞAMINI İŞE KARIŞTIRMAMALI!

Bir elin nesi var, iki elin sesi var özdeyişinde olduğu gibi; bireysel başarıların çalıştığımız iş yerleri için tek başına yeterli olmayacağının farkında olmalı, takım başarısının getirisinin daha yüksek olacağını da unutmamalıdır. TAKIM OYUNCUSU OLMALI!

Ne kadar uzağa bakarsa o kadar ileriyi göreceğini bilmeli, gelecekte nerede olmalıyız sorusunu akılda canlı tutup kariyer planlamasını yapmalıdır. İLERİYE BAKMALI, GELECEĞİNİ DÜŞÜNMELİ!

Şirket içinde yanında ve yakınında olan kişilerin değer ve görüşlerini önemsemeli ve değer vermelidir. İnandığı ve önem verdiği görüşlerden hemen vazgeçen değil, onları savunan olmaya dikkat etmeli, ancak şirket yararına olduğunu gördüğü diğer görüşleri ihmal etmemelidir. FARKLI GÖRÜŞLERE AÇIK OLMALI!

Öz eleştiri yaparak kendini daha iyi tanımalı, kişisel gelişimde çevre imkanlarını değerlendirmelidir. ÖZ ELEŞTİRİ YAPARAK, ELEŞTİRİYE AÇIK OLMALI!

İş yaşamının akışı içinde zaman zaman dinlenmeyi bilmeli, aklını sürekli bir yoğunluk içinde tutmanın yaratacağı stresten uzaklaşmayı ihmal etmemelidir. ZAMAN ZAMAN MOLA VERMELİ!

İş yaşamının içinde empatik yaklaşımın çok faydası olduğunu bilerek davranmalıdır. EMPATİK OLMALI!

İş sağlığı ve emniyetini sadece kendisi için değil,   herkes için önemsemeli, koruyucu ve kollayıcı olmayı içselleştirerek bütünsel hareket etmelidir. HER TEDBİRİN EMNİYET İÇİN OLDUĞU REFLEKSİ İLE DAVRANMALI!

Anlatmaya ve açıklamaya çalıştığımız bu esasları çalışma yaşamına katabildiğimiz ölçüde başarının daha kolay geleceği ve geleceğin daha umutlu olacağı unutulmamalıdır.

Cihat Yeşertener

İK ve Yönetim Danışmanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir