İş Yerlerinde Çatışmadan – Uzlaşmaya…

İş yerlerinde farklı görüşlerin olması son derece normal olmalı, fikir ve görüş ayrılıklarının farklılığı aslında şirketlere bir dinamizm kazandıracağını akılda tutmak gerekir. Ancak uzlaşma ile sonuçlanması halini de unutmamak kaydıyla. Çatışmadan yarar sağlamak şirket yöneticilerinin düşünsel reflekslerinde yer almalıdır elbette. Ancak çoğunlukla çatışmalara neden olan sorunların farkında olunması ve bunlardan şirket çalışma ortamını zarara uğratan davranış ve yaklaşımlarının bertaraf edilmesi ve faydalı sonuçlar elde edilmesine gayret edilmelidir.

Unutulmamalıdır ki çatışmaların en temel nedenlerinden biri iş süreçlerindeki karışıklıktan doğmaktadır. Kim ne zaman nerede nasıl ne yapacak sorularının, iş süreçleri düzleminde yanıtlarının netleştirilmesi, belirgin zarar verici çatışmaları çözüme kavuşturacaktır.

Her çatışma fayda sağlayacak diye mutlak bir sonuç olmayacağını bilerek yanlış ve hatalı olabilecek çatışmaların nedenini çalışanlarla ilişkili bir sorun olma halinin çözümünün metodu belirlenmelidir. Bu noktada üst yönetimin beklenti ve kararlarına yönelik uzlaşma kültürünün gelişmesi iyi bir adım olacaktır. Bunların da ötesinde mevcut çatışmayı umursamayarak çalışanlar arasında sürekli sürtüşme ortamlarının yeşermesine terk edilmesi ”bir bakalım kim galip gelecek” dercesine seyir halinde kalınması veya tam tersine katı bir anlayışla yanlı davranılması, yararlı ve yapıcı görüşlerin zaman içinde yok olmasına neden olabilecektir.

Bir yöneticinin dikkat etmesi hassasiyetle üzerinde durması gereken en önemli konu çatışmayı ortadan kaldırmak adına alacağı tedbirler ve yapacağı düzenlemelerle, yaratıcı düşünceyi veya farklı bakış yaklaşımlarını yok etmemek ve yarışı engellememek olmalıdır. Unutulmamalıdır ki kurum içinde çatışma yokmuş gibi davranmak şirket veya kurum içinde kutuplaşmalara ve üst yönetimin kesinlikle inandırıcılığını yitirmesine hatta otorite ve itibar kaybına neden olabilmektedir. Bu nedenle şirket ve kurum içi çatışmaların zarar vermesine engel olacak yaklaşımları gündemde tutmak ve bunun farkında olarak yaklaşım içinde bulunmak gereklidir. Konu başlığı ne olursa olsun şirket ve kurum içindeki tüm görüşleri dinleyerek onlara değer verilmesi uzlaşmacı çözüm yaklaşımlarıyla daha doğru kararın alınması hareket tarzının, şirketler ve kurumlar için hayati öneme sahip olacağı asla unutulmamalıdır.

Cihat Yeşertener

Yönetim ve İK Danışmanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir