Kategori Arşivleri: Vergi

Teknokent Hakemleri Tedirgin, KDV İstisna Belgesi Süreci Uzun…

Değerli okuyucular, 7103 sayılı Kanun’un 31. Maddesiyle, KDV Kanunu’na eklenen ve 01.05.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Geçici 39. Madde ile, imalatçıların ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunan şirketlerin önünü açma refleksiyle, vergi politikaları çerçevesinde, KDV istisnası odaklı vergisel bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede; 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’na göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine yanlızca imalat […]